Zaproszenie na szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków publicznych”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
wraz z Partnerami

zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Pozyskiwanie środków publicznych”

Termin szkolenia: 18.12.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Trener: Hubert Pasiak
Materiały: prezentacja
Rodzaj szkolenia: otwarte
Dokument ukończenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in.:

  • zlecania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • powierzania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • oferty własnej realizacji zadania publicznego,
  • małych grantów,
  • inicjatywy lokalnej,
  • zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego,
  • przeglądu aktualnych konkursów dotacyjnych dla NGO itp.

Zgłoszenie na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 17.12.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji!

Załącznik:
program szkolenia

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie na konferencję dla seniorów

STOWARZYSZENIE OŚRODEK KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KRZESKU
w partnerstwie z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W ZBUCZYNIE
oraz LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ

zapraszają na

KONFERENCJĘ DLA SENIORÓW
TERMIN : 08.12.2018
GODZINA : 17:30

W trakcie konferencji odbędą się następujące prelekcje:

– Konspekt przyrodniczy w projektach partnerskich
– Idea i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej
-LGD jako przykład współpracy międzysektorowej
-Aktywizacja społeczna i kulturalna osób starszych

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie przybycia!

Załącznik:
Program konferencji

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych dla Subregionu Siedleckiego – V edycja”, który jest współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

„Jak zachęcić ludzi do działania”

20 listopada 2018 roku w Siedlcach odbyło się szkolenie pt. „Jak zachęcić ludzi do działania”. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – V edycja”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z Gminą Zbuczyn oraz Miastem i Gminą Kosów Lacki. Szkolenie przeprowadził ekspert – Hubert Pasiak.

Zaproszenie na szkolenie „Jak zachęcić ludzi do działania”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
wraz z Partnerami

zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Jak zachęcić ludzi do działania”

Termin szkolenia: 20.11.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Trener: Hubert Pasiak
Materiały: prezentacja
Rodzaj szkolenia: otwarte
Dokument ukończenia: Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 19.11.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji.

Szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla Organizacji Pozarządowych

W piątek, 29 czerwca 2018 roku w Platerowie odbyło się szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla Organizacji Pozarządowych. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – V edycja”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z Gminą Zbuczyn oraz Miastem i Gminą Kosów Lacki. Szkolenie przeprowadził ekspert – Andrzej Rybus-Tołłoczko.

 

Pierwsze szkolenie w ramach V edycji OWOP

We środę 25 kwietnia 2018 roku w Siedlcach odbyło się pierwsze szkolenie, przeprowadzone w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – V edycja”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z Gminą Zbuczyn oraz Miastem i Gminą Kosów Lacki. Szkolenie dotyczyło zagadnień z Ochrony Danych Osobowych dla Organizacji Pozarządowych, a prowadził je Andrzej Rybus-Tołłoczko.